Doğal Sağlık Derneği Hakkında

Yitik Şifanın İzinde

Doğal Sağlık Derneği, 1993’den bu yana, gerçek tıp kitabı öğretileriyle yaşantısını sürdüren, sağlığını koruyan ve bu bilgilerle insanlara faydalı olmaya gayret gösteren Aidin Salih Hanımefendi’nin talebeleri tarafından Temmuz 2017’de kurulmuştur.

Amacımız sade, doğal ve fıtrata uygun yaşamak, israftan ve yaşarken etrafındaki canlılara, tabiata zarar vermekten kaçınmak, bize verilen bedene ve içinde yaşadığımız tabiata emanet bilinci ile sahip çıkmak, doğal yaşamı desteklemek ve doğal tedavilerin araştırılması ve geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

Doğayı ve insanı ilgilendiren her konu ilgi alanımızdır. Sağlığı, çevreyi ve emeği tüketen her oluşumun karşısında duran, fazlalıklardan kurtulmayı öğütleyen, üretici ve verici olmayı özendiren faaliyetlerde bulunmayı hedeflemekteyiz.

Farklı disiplinlerden oluşan ekibimizle bu alanlarda şuurlu bireyler yetiştirebilmek için çalışıyoruz.