Doğal Sağlık Derneği olarak, 2020 Nisan ayında Koronavirüs Bültenini yayınlamıştık. Sürecin başında, eldeki mevcut verileri kullanarak durum değerlendirmesi yapmış; tedavi yaklaşımlarına yeni bir boyut kazandırmak amacıyla, kanıta dayalı doğal seçenekleri gündeme taşımıştık. Bültene duyulan teveccüh tahmin ettiğimizden çok daha yüksekti. Yaklaşık 2 sene sonra bugün, “Başlangıcından Günümüze Covid-19“ bültenini yayınlıyoruz. Süreç ilerledikçe söyleyeceklerimiz de arttı; böylece ilk bültene oranla daha yoğun bir çalışma hazırladık. Covid-19’a dair yapılan klinik çalışmaları, Gerçek Tıp ekolüne hakim uzmanların tecrübe ve bilgileriyle derleyerek sürece dair eleştirel bir özet sunmaya çalıştık.

Doğal Sağlık Derneği araştırma ekibi ve yayın ekibimizin günler süren titiz çalışmalarıyla hazırlanan bülteni değerlendirmenize sunuyoruz.


Başlangıcından Günümüze Covid-19 Bülteni

İçindekiler

  • Başlangıcından Günümüze Covid-19
  • Covid-19 Pandemisi Uygulamalarının Hukuki Boyutu
  • Maske Kullanımının Sağlığa Etkileri
  • Covid-19 Virüsünün Tespitinde PCR Testinin Kullanımı
  • Aşı
  • Dünyada Aşı Uygulamaları