Değerli hocamız Gerçek Tıp müellifi Hekim Aidin Salih’in ahirete irtihalinin 6. sene-i devriyesi bugün. Hayattayken anlattıkları, eserleri ve ardında bıraktıklarıyla başta ülkemizde olmak üzere dünyanın her yerinden milyonlarca insanın hayatının değişmesine vesile oldu. Doğal ve fıtri yaşamın sadece dünyalık değil ahirete de bakan önemli bir mesele olduğunu onunla hatırladık. Özlüyoruz.

Onu her sene İstanbul’unda en sevdiği makamlardan biri olan Yahya Efendi Dergah’ında hatırlayıp dualar ediyorduk, bu sene içinde bulunduğumuz salgın şartlarından dolayı bu toplanmayı gerçekleştiremiyoruz.

Ziyaret etmek isteyenler için kabri Karacaahmet Mezarlığı, 32. ada, G sırasında çeşmenin yanındadır.